Tá na hidirghníomhaíochtaí bunaithe ar Chaibidlí 3­-22 sa téacsleabhar. Cuimsíonn na cleachtaí anseo na príomhphointí gramadaí. Go n-éirí go geal leat!
3
An Aimsir Chaite
4
Má agus an Aimsir Chaite
5
An Aimsir Láithreach
6
An Aimsir Fháistineach
7
Má agus an Aimsir Láithreach agus an Aimsir Fháistineach
8
An Modh Coinníollach
9
Dá agus an Modh Coinníollach
10
An Aimsir Ghnáthchaite
11
An Saorbhriathar
12
An Chopail
13
An Aidiacht Shealbhach
14
Séimhiú agus Urú
15
Na Réamhfhocail agus an Forainm Réamhfhoclach
16
Caint Indíreach
17
An Chopail sa Chlaoninsint
18
Na hUimhreacha
19
Uimhreacha Pearsanta
20
Céimeanna Comparáide na hAidiachta
21
An Aidiacht Bhriathartha
22
An tAinm Briathartha